دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‎هایی است که افراد و سازمان‎ها ملزم به پرداخت آن هستند. تمامی حسابداران و کسانی که با محاسبه این نوع مالیات سروکار دارند، می‎توانند مخاطبان این دوره باشند. این دوره با مروری بر مفهوم این مالیات و محاسبه آن مطابق با آخرین بخشنامه‎ها، زوایای آن را مورد بررسی قرار می‎دهد.

 

مدت 12 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار محتوای دوره
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان