کارگاه آموزشی نوجوان و هویت یابی

کارگاه آموزشی نوجوان و هویت یابی

نام دوره آموزشی

نوجوان و هویت یابی

 

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی نوجوان و هویت یابی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان