مدت زمان دوره آموزش

مدت زمان دوره آموزش

دانش آموران دوره اول متوسطه می توانند علاوه بر ساعات برنامه درسی دروس «کار و فناوری» و «فرهنگ و هنر» تا سقف «60 ساعت» مهارت از مجموعه «آموزش‌ حرفه‌های مهارتی کوتاه مدت» (ایران مهارت) را در قالب دستورالعمل فعالیت های فوق‌برنامه انتخاب و آموزش ببینند. 
توجه : 
1) آموزش 60 ساعت مازاد برنامه درسی دروس «کار و فناوری» و «فرهنگ و هنر» می تواند به صورت تراکمی در یک پایه یا در طول دو یا سه پایه تحصیلی انجام شود. 
2) آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد مجری طرح ملزم است ؛ پس از پایان هر دوره آموزشی ، گواهی حضور در دوره را به صورت رایگان براساس فرمت موجود در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صادر نماید.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان