دوره تخصصی دادرسی مالیاتی

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در این کارگاه نحوه دادرسی در مراجع شبه قضایی مالیاتی که شامل مرحله پیش از دعوا و هیات حل اختلاف مالیاتی (مرحله بدوی، مرحله تجدید نظر و تشریفات دادرسی و رویه احکام) و هیات ماده 251 مکرر ارائه می‎شود، شرکت در این کارگاه را به مشاوران حقوقی و مشاوران مالیاتی، اعضای هیات مدیره و  مدیران مالی، حسابداران شرکت‎ها و همچنین افرادی که علاقه‎مند به مسائل مالیاتی شرکت‎ها می‎باشند و تمایل دارند روی خود سرمایه‎گذاری کنند، پیشنهاد می‎کنیم.

 

آیین دادرسی هیات های تشخیص مالیاتی و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

محتوای دوره

 

 • آشنایی با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و دیوان عدالت اداری
 • دامنه و حدود صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • نقش سازش در حل و فصل اختلاف کارگری و کارفرمایی
 • ترکیب هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • نحوه تشکیل جلسات و اصول رسیدگی و صدورحکم در این مراجع
 • شرحی برانتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در​هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • ادله قابل قبول برای اثبات دعوی درمراجع حل اختلاف
 • ایرادات و موانع رسیدگی
 • مقررات مربوط به ابلاغ دعو​تنامه و آرا
 • تجدید نظرخواهی از آرای هیات های تشخیص
 • آثار آرای قطعی مراجع حل اختلاف
 • اجرای احکام در صدور اجراییه و ترتیب اجرا
 • چگونگی شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری
 • صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
 • نحوه درخواست توقف عملیات اجرایی آرای قطعی هیات های حل اختلاف از دیوان عدالت اداری
 • ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان
 • محدوده وظایف و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدورآرای وحدت رویه و ابطال مصوبات مغایرقوانین و مقررات
 • اعاده دادرسی از آرای قطعی دیوان
 • نحوه اجرای آرای قطعی شعب دیوان در واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 02433459368 - 02433466877 -09192410484 تماس فرمایید

 برچسب ها

دادرسی مالیاتی