خدمات آموزشی دپارتمان مهندسی نرم افزار

خدمات آموزشی دپارتمان مهندسی نرم افزار

از دید مجتمع فنی نخبگان اهداف به کار گیری فناوری اطلاعات محقق نمی گردد مگر با تربیت نیروی انسانی و آموزش دیده ای که شناخت کافی نسبت به اهداف، روش ها و ابزارهای این فن آوری داشته باشد. بنابراین تربیت و آموزش نیروهای مورد نیاز در بخش های مختلف و همچنین آموزش روش استفاده از محصولات و سیستم های تولید شده در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان