تهیه صورت جریان وجوه نقد

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

صورت جریان وجه نقد یکی صورت‎های مالی اساسی است که توسط شرکت‎ها به صورت الزامی باید تهیه شود. در طی این دوره کوتاه‎مدت شما با مفهوم جریان نقدی و طبقات مختلف آن آشنا شده و در پایان قادر خواهید بود تا با دو روش متداول، صورت جریان وجه نقد را تهیه کنید.

 

مدت 12 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار
مدرک مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

55000000 ریال