تهیه صورت جریان وجوه نقد

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

صورت جریان وجه نقد یکی صورت‎های مالی اساسی است که توسط شرکت‎ها به صورت الزامی باید تهیه شود. در طی این دوره کوتاه‎مدت شما با مفهوم جریان نقدی و طبقات مختلف آن آشنا شده و در پایان قادر خواهید بود تا با دو روش متداول، صورت جریان وجه نقد را تهیه کنید.

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433466877 -09192410484  - 33544688تماس فرمایید

اساتید مجتمع نخبگان زنجان