دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره تلاشی است جهت آشنایی شما با حسابداری بهای تمام شده کالاها و خدمات. به این منظور در ابتدا شما با ساختار بهای تمام شده که متشکل از سه جز اصلی بوده آشنا شده و روش‎های مختلف هزینه‎یابی در ادامه مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین تسهیم هزینه‎های سربار نیز بخشی از سرفصل دوره است که پرداختن به آن نیز جهت آشنایی با سیستم بهای تمام شده ضروری به نظر می‎رسد.

 

اساتید مجتمع نخبگان زنجان