دوره حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای اشخاصی مناسب است که به عنوان حسابرس داخلی، عضو کمیته حسابرسی، کارشناس حسابداری یا حسابرسی در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشغول به فعالیت هستند و قصد دارند مهارت‌های حرفه‌ای خود را در حوزه بانکی ارتقا دهند. بخشی از این دوره شما را با مهارت‌هایی مانند برنامه‌ریزی، جمع‌آوری شواهد و گزارشگری حسابرسی داخلی در چارچوب ارائه شده توسط COSO و همچنین افشای ریسک و ارزیابی آن آشنا می‌سازد. همچنین در بخش دیگر این دوره، شما به چگونگی بهره‌گیری از حسابرسی فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی، تحلیل صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی آشنا می‌شوید. آشنایی با موضوعاتی مانند تحلیل و ارزیابی فرآیندهای بانکی، ارزیابی ریسک، برنامه‌ریزی، گردآوری شواهد و گزارشگری حسابرسی داخلی می‌تواند زمینه لازم را برای تصدی پست‌های مدیریتی در حسابرسی داخلی فراهم نماید.

 

مدت 60 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 برچسب ها

دوره حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان