لایحه نویس قضایی

لایحه نویسی قضائی

نام دوره آموزشی

لایحه نویسی قضائی

رئوس مطالب


■ نگارش لایحه با موضوع مدنی 
■ نگارش لایحه با موضوع فسخ قرارداد 
■ نگارش لایحه با موضوع طلاق، نکاح و مهریه 
■ نگارش لایحه با موضوع قتل 
■ نگارش لایحه با موضوع تصرف عدوانی و سرقت 
■ نگارش لایحه با موضوع کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس 
■ نگارش لایحه با موضوعات تجاری 
■ نگارش لایحه در سایر امور جزائی(جرم، شروع جرم، محاربه و شرب خمر)برچسب ها

لایحه نویس قضایی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان