تهیه صورت‎های مالی اساسی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

صورت‎های مالی اساسی، خروجی ثبت­‎های حسابداری است. تمامی حسابدارانی که قصد دارند تا بر اساس مانده­ حساب­‎ها،  صورت‎های مالی اساسی تهیه کنند، می­‎توانند این دوره را انتخاب کرده و به صورت عملی و کاربردی نحوه تهیه آن را فراگیرند.

 

مدت 24 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی