تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در مواردی که واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می‎گیرند، صورت‎های مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‎های نقدی آن نشان نمی‎دهد. استفاده‎کنندگان صورت‎های مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‎گیری‎های اقتصادی و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‎های نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورت‎های مالی تلفیقی تأمین می‎شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‎های حقوقی جداگانه ارائه می‎کند. در این دوره مباحث مربوط به سرمایه‎گذاری در واحدهای فرعی، انجام ثبت‎های حذفی، تهیه صورت‎های مالی تلفیقی به صورت کاربردی مورد بحث قرار می‎گیرد. این دوره در پایان در شما این مهارت را ایجاد می‎کند تا با کمک دانش نظری خود صورت‎های مالی تلفیقی را به صورت عملی تهیه کنید.

 

مدت 40 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

15000000

اساتید مجتمع نخبگان زنجان