دوره تخصصی نمایندگی بیمه

 


مجتمع نخبگان با هدف ارتقا آگاهی همه در زمینه بیمه اشخاص (آتش سوزی - ثالث - مسئولیت - حوادث - اتکاء ) اقدام به تشکیل دپارتمان بیمه خصوصی  و برگزاری دوره ها و کارگاه های کاربردی بیمه  کرده است.

 

 

 

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره  - 02433466877 -09192410484 تماس فرمایید

 

 برچسب ها

آموزش بیمه ٍ عمر ثالث - آتش سوزی -مسولیت   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان