شما اینجا هستید:   خانه » درباره نخبگان » نظرات شما » پیشنهادات

پیشنهادات

 

نتيجة بحث الصور عن عکس انتقادات و پیشنهادات

نظام پیشنهادت

به تناسب جاری شدن رویکردهای نوین مدیریت در مجتمع نخبگان، لزوم بهره‌گیری از سرمایه های فکری کارکنان و صاحب نظران و افزایش مشارکت آنان در شناخت نقاط قوت  سازمان، به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه و افزایش سطح بهره‌وری، امری اجتناب ناپذیر قلمداد گردیده است. این موضوع که در تاریخ این سرزمین و دین مبین اسلام نیز جایگاهی متعالی دارد، منشاء آثار مثبت در سرعت بخشیدن به تحقق اهداف موسسات و سازمان‌ها بوده و خواهد بود.

نظام پیشنهادها از جمله ابزارهای مدیریت مشارکتی است که به منظور ایجاد بهبود مستمر در مجتمع نخبگان به کار گرفته می شود. این نظام بر آن است تا با ایجاد بینشی نو و دانشی جدید، بستر تغییر نگرش‌ها را مهیا سازد و با تکیه بر تجربه و آگاهی حامیان واقعی سازمان، مسیر را برای رسیدن به یکپارچگی و تعالی همگانی هموار نماید.

مجتمع نخبگان نیز بر آن است تا در قالب استقرار نظام پیشنهادها با همکاری کلیه افراد و سایر ذینفعان، درباره روش‌های حل مساله و ارتقای بهره‌وری مجتمع فعالانه اندیشیده و بدین طریق یک نظام هم‌فکری و هم اندیشی و زمینه بهره‌گیری از خلاقیت‌های کلیه اعضای سازمان برای رسیدن به اهداف مجتمع را به وجود آورد.

لطفا نظرتان را به ادرس مجتمع نخبگان ایمیل فرمایید.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان