آموزش زبان عربی

موزش حرفه ای زبان عربی بالهجه

اهمیت یادگیری مکالمه زبان عربی با لهجه عربی چیست؟

زبان عربی پنجمین زبان بین‌المللی و زبان اسلام، قرآن و اکثر کشورهای مسلمان است که بیش از  دویست میلیون نفر در جهان به آن تکلم می‌کنند و امروزه در عصری که ارتباطات و تعاملات مجازی و سریع شده است؛ یادگیری زبان عربی و لهجه‌های این زبان واجب‌تر از گذشته به ‌نظر می‌رسد. بی‌شک یکی از پرکاربردترین زبان‌ها به منظور برقراری ارتباطات انسانی و تجاری زبان عربی است. در حال حاضر زبان عربی به چهار لهجه عراقی، مصری، کویتی و سوری تکلم می‌شود. 


ادرس چه چیزی یاد می‌گیریم؟در این آموزش به صورت بسیار ساده و روان و با استفاده از کلمات و جملات رایج و روزمره لهجه عربی را یاد می‌گیریم.  ابتدا مروری بر ضمائر در لهجه عربی خواهیم داشت و ضمائر متصل، منفصل و مالکیت را بررسی می‌کنیم؛ به صرف افعال مختلف می‌پردازیم؛ جملات پرسشی را بررسی خواهیم کرد و پس از آشنایی با صفات و مفردات در نهایت جملات کاربردی و محاوره‌ای را یاد خواهیم گرفت.

1. آموزش زبان عربی – مقدماتی تا پیشرفته(کودکان - نوجوانان - بزرگسالان )

تلفن هماهنگی 33466877- 024   33544688- 024   33455453- 024برچسب ها

آموزش زبان عربی زنجان(دکتر وحید مرصعی)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان