حقوق ثبت کاربردی (ثبت اسناد)

حقوق ثبت کاربردی (ثبت اسناد)

نام دوره آموزشی

حقوق ثبت کاربردی (ثبت اسناد)

مخاطبین:

■ وکلا و کارآموزان دادگستری ، مشاوران حقوقی ، سردفتران و دفتریاران ، دانشجویان رشته های حقوق ، مدیریت ثبت اسناد و املاک

رئوس مطالب

■ تشکیلات دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و وظایف و مسئولیت آن ها 
■ قانون پیش فروش ساختمان ها مصوب 1389/10/12 و آئین نامه آن 
■ الزامی بودن ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لازم الاجرا بودن اسناد و مراجع صدور اجرائیه 
■ شکایت از دستور و عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا 
■ تشکیلات هیات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت و شورای عالی ثبت موضوع ماده 25 مکرر 
■ حوزه و قلمرو فعالیت هیات نظارت و شورای عالی ثبتبرچسب ها

حقوق ثبت کاربردی (ثبت اسناد)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان