اهداف نخبگان

درباره ما

مجتمع فنی نخبگان زنجان، یک مجتمع آموزشی است که زیرنظر سازمان آموزش فنی وحرفه کشور  پایه‌گذاری شده است. این مرکز فعالیت خود را از ابتدای سال 1395 آغاز کرده و به عنوان نماینده گام بلندی را جهت تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه‌ای بین‌المللی برداشته است. این مرکز در راستای تقویت و توسعه حسابداری و مدیریت مالی  همچنین دربخشهای دیگر ازجمله حقوق وهنر وروانشناسی و........ دوره‌های گوناگونی را طراحی و برگزار می‌کند.
دوره‌های مجتمع نفنی نخبگان به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

  1. دوره‌های بین المللی
  2. دوره‌های بلند مدت داخلی


برچسب ها

دوره نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان