اجرای مفاد رسمی ولازم اجرا

 

 

اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا

نام دوره آموزشی

اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا

ساعت

24

شهریه (ریال)

3,840,000

مخاطبین:

■ وکلا و کارآموزان دادگستری ، مشاوران حقوقی ، دانشجویان رشته حقوق و صاحبان مشاغلبرچسب ها

اجرای مفاد رسمی ولازم اجرا  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان