اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

نام دوره آموزشی

اجرای احکام مدنی

مخاطبین:

■ وکلا و کارآموزان دادگستری ، مشاوران حقوقی ، سردفتران و دفتریاران ، دانشجویان رشته های حقوقبرچسب ها

اجرای احکام مدنی