انبارداری

 

انبارداری

محتوای دوره

 • برنامه ریزی و احتیاجات مواد
 • مدیریت هزینه و کنترل موجودی
 • حد سفارش و کنترل موجودی انبار
 • طراحی داخلی، کدبندی، نشانه و شماره گذاری در انبار و مراکز توزیع​
 • اصول انباردا ری و استفاده بهینه از فضا، تجهیزات و امکانات انبار
 • انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار
 • ایمنی حمل و نقل و تجهیزات جابجایی مواد و کالا در انبار
 • سیستم های اطلاعاتی انبار
 • چیدمان کالا، آدرس دهی اجناس، استفاده بهینه از فضای انبار
 • نحوه عملکرد انبار در مورد کالاهای دائمی و کالاهای ارسال مستقیم
 • انبارداری فوری


برچسب ها

انبارداری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان