زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر یا XBRL شاخه ای از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر یا XML است که برای مقاصد گزارشگری تجاری ایجاد شده است. درنظر بگیرید بخواهید اطلاعات دو یا چند گزارش مالی مربوط به یک یا چند دوره مالی یک یا چند شرکت را با هم مقایسه و تحلیل کنید، نسبت جاری را در هر گزارش محاسبه کنید، تغییرات نسبت جاری هر شرکت در دوره های مختلف و نسبت جاری شرکتها را مقایسه و بررسی کنید.  فرض کنید صورت‎های مالی مورد بحث به کمک نرم افزار Word یا Excel تهیه شده باشند. کاری دشوار و وقت‎گیر در پیش خواهید داشت اما اگر صورت‎های مالی فوق با زبان XBRL تهیه شده باشند شما می‎توانید به کمک یک نرم افزار بلافاصله پس از دریافت اطلاعات، به کار تجزیه و تحلیل بپردازید. XBRL فناوری جدیدی است که ایجاد، توزیع و استفاده از داده های تجاری را به میزان زیادی بهبود داده است و به کمک اطلاعات وسیعی که درباره دانش و قواعد حسابداری و گزارشگری در اختیار می‎گیرد، فرم‎های گزارش الکترونیکی را تعریف کرده و پس از دریافت داده‎های مربوط به گزارش از واحد گزارشگر، این امکان را فراهم می‎کند که کامپیوترها به طور خودکار گزارش‎ها را پردازش کند. مرکز نیز با توجه به سودمندی این مفهوم، اقدام به برگزاری یک دوره کوتاه‎مدت تخصصی کاملا کاربردی و کارگاهی در این زمینه کرده تا شما را با کاربردهای آن آشنا سازد.

 

مدت 12 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان