نظام تضمین کیفیت :

 

نظام تضمین کیفیت :

 

همانطور که همگان می دانند یکی از مهمترین ابزارهای بهبود کیفیت در هر مجموعه ای ارزیابی از عملکرد کلیه اعضای آن مجموعه می باشد. در این راستا نظام تضمین کیفیت باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان با

دریافت نظرات مشتریان و با تفسیر و بررسی آنها گامی موثر در تحقق اهداف باشگاه مشتریان برداشته است. 

نظام تضمین کیفیت تمامی مدرسان و همکاران مجتمع فنی نخبگان را با رعایت انصاف،صداقت و عدالت لازم با توجه به آیتمهای زیر ارزیابی می نماید: 

1-داشتن تعهدات اخلاقی در رعایت شئونات اخلاقی 

2-سعه صدر و شادابی 

3-رعایت نظم و انظباط 

4-میزان مسئولیت پذیری و علاقه کاری 

5-احترام به شان و شخصیت دانشجو 

6-میزان تسلط علمی به مطلب درسی 

7-قدرت بیان (کیفیت ارائه و انتقال مطالب درسی) 

8-خلاقیت و ارائه مطالب جدید 

9-سعی در راهنمائی و رفع اشکال دانشجو 

10-امکان دسترسی به مدرس جهت راهنمایی خارج از کلاس 

از جمله فعالیتهای دپارتمان نظام کیفیت باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

- مدیریت تضمین کیفیت کلیه پرسنل و مدرسان مجتمع فنی نخبگان از طریق ارزیابی آنان 

- برگزاری نشستهای تخصصی و مشاوره ای با حضور مدیران و مدرسان دوره ها برای دانشجویان و مخاطبان 

- ایجاد زمینه های اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان مجتمع فنی نخبگانبرچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان