کارگاه ایجاد انگیزه در محیط کار (Motivation at Workplace)

مخاطبین دوره :

این دوره برای افرادی که نیاز به برقراری ارتباط در محیط های بین المللی دارند 

روش ارائه محتوا :

کارگاه های کاربردی

اهداف دوره :

توانمند سازی افراد در ایجاد و یا تقویت کردن انگیزه در خود (خود انگیزگی)

سرفصل های آموزشی :

  • انگیزه چیست؟
  • انواع انگیزه
  • راه های پیشرفت / ارتقاء خود انگیزگی در محیط کار
  • نقش کارفرما در بالا بردن خود انگیزگی در کارمندان


برچسب ها

کارگاه ایجاد انگیزه در محیط کار