هوش محاسباتی کودکان ونوجوانان

برای افزایش هوش کودکان شما به عنوان والدین نقش بسزایی دارید. بازی کردن، ورزش، کتاب خواندن، صحبت کردن و ... کار‌هایی دیگری هستند که تاثیر زیادی بر میزان بهره‌ی هوشی فرزندتان می‌گذارند. هوش کودکان صددرصد ژنتیکی نیست و می‌توان آنرا تقویت کنید.

جهت ثبت نام بامجتمع نخبگان تماس فرماییدبرچسب ها

هوش محاسباتی کودکان ونوجوانان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان