شما اینجا هستید:   خانه » کازگاه ICDLنخبگان » CTP

CTP

 CTP

  نام دوره آموزشی

  CTP

 

هدف:

■ تربیت مربیان دوره های بین المللی ICDL

رئوس مطالب

 

 

 

 

پایه های فناوری اطلاعات

■ CTP فرصتی برای توسعه و ارائه مهاتها و دانسته ها فراهم می کند. 
■ CTP بهترین کار را بین مربیان IT تصدیق می کند. 
■ CTP شناختی حرفه ای و عمومی از توانائئ های افراد را ارائه می دهد. 
■ گواهی CTP آینده شغلی فرد را بعنوان مربی IT ارتقا می دهدبرچسب ها

CTP  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان