سخت افزار

سخت افزار

 

نام دوره آموزشی

سخت افزار

ساعت

50

شهریه (ریال)

9,500,000

 

رئوس مطالب


■ الکترونیک و قطعه شناسی 
■ تعمیرات درایو داپلیکیتور 
■ تعمیرات RAM 
تعمیرات فلش و MP3Player 
■ کارت های گرافیکی 
■ کارت های شبکه 
■ مونتاژ قطعات 
■ نصب سیستم عامل 
■ عیب یابی 
■ ارتقاء کامپیوترهای شخصی 
■ آشنایی با مفاهیم پایه شبکه 

اساتید مجتمع نخبگان زنجان