حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

یکی از نیازهای به حق آموزشی در رشته‎هایی مانند حسابداری، یادگیری مطالب در محیطی شبیه‎سازی‎شده است که درجۀ تطبیق بالایی با محیط واقعی داشته باشد. به گونه‎ای که فراگیر بعدها بتواند مطالب آموزشی را به راحتی در محیط‎های کاری اجرا نماید. به کسانی که قصد دارند فرآیند تهیه و تنظیم اطلاعات مالی را در چنین محیطی تجربه کنند این دوره را پیشنهاد می‎کنیم.

 

 

 

مدت 72 ساعت
پیش‌نیاز داشتن حداقل مدرک دیپلم
مدرک  مجتمع فنی نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

12000000برچسب ها

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان