برتری مغز چپ دستان نسبت به راست دستان

 

کودک چپ دست یا راست دست

 

کودک چپ دست يا راست دست؟!

کودک چپ دست يا راست دست؟!

چپ دست بودن دال بر اين موضوع است که سيطره نيمکره چپ مغز بيشتر از نيمکره راست است، اما فراموش نکنيد که در کودکان قبل از اين که چپ دست يا راست دست بودن شان مشخص شود، نياز به فرايند ديگري نيز هست. کــودک اشــيا را با دســت نزديــک تر مــي گيــرد و رفتــه رفته دســت، پا و چشــم غالــب را درمــي يابد. ايــن فراينــد به طــور معمول بيــن 3 تا 6 ســالگي رخ مي دهــد. فرايند آشــنا شــدن با دســت غالــب مرحله اي مهم اســت که مــي تــوان آن را در زمره نشــانه هــاي اختياري گذاشــت. دقت کنيد! چپ دســت بودن تحت هيچ شــرايطي مشکل ســاز نيست! اين موضوع نه تاثيري بر هوش کودکان تان مي گذارد، نه روي رشــد او. اين را هم فراموش نکنيد که يک چپ دســت مي تواند به اندازه يک راســت دست ناشي باشد! اگر ديديد که کودک تان از دســت چپش اســتفاده مي کند، وادارش نکنيد تا اين عادت را تغيير دهد. بگذاريد کودک تان به تنهايي دستش را انتخاب کند و به اجبار چيزي را در سمت راست يا چپ او نگذاريد تا با آن دست مربوطه شي را بردارد.

 برچسب ها

برتری مغز چپ دستان نسبت به راست دستان  

اخبار

وظيفه مجتمع نخبگان كارآفريني و توليد ثروت واشتغالزایی است

    موسس مجتمع نخبگان گفت :وظيفه نخبگان در مقابل ...

اشتغال به دست دانشگاه است یا فنی حرفه ای

طبق گفتگوی صمیمانه با آقای دکتر وحید مرصعی موسس مجتمع نخبگان ...

مشکل اصلی اشتغال در کشور عدم ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت است

مشکل اصلی اشتغال در کشور عدم ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت است دکتر ...

دوره های علمی وتخصصی کسب وکار توسط استاد بنام دانشگاه کشوردکتر سجاد اعلایی نیا

دوره های مقدماتی وتخصصی زبان توسط استاد شیما محمدی فر

دوره های تخصصی حقوق خانواده توسط دکتر محمدرضا تنهاپرست وکیل پایه1 تهران

دوره تخصصی جرایم مالیاتی

دوره های تخصصی بهای تمام شده توسط مهندس حامد رستمی

آموزش ریاضی نخبگان (المپیادی)

 به یاری خداوند متعال و تشویق مسولین وخانواده های محترم، این ...

آموزش وتربیت تحلیلگر کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

   خلاصه ای از دوره: تحلیلگران برای اجرای فرآیند ...

دوره های تخصصی نسبت های مالی

تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی ...

دوره مهارت فرزند پروری توسط دکتر الهام نظری(فوق دکترای روانشناسی بالینی)

دوره های بیت کوئین

دورۀ کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری

اولین دورۀ کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری برگزار شد ...

کارگاه آموزشی خود کارآفرینی

درمجتمع فنی نخبگان  توسط دکتر وحید مرصعی برگزار شد.   ...

کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره

  کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره تیرماه98 کارگاه ...

کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی

کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی ...

ریاضی تیزهوشان

زرو ثبت نام کلاس های حضوری مجتمع نخبگان برای ترم تابستان99 ...