دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

افراد درگیر با عملیات دریافت و پرداخت وجه­‎نقد، مخاطبین اصلی دوره پرورش حسابداری خزانه‎­داری محسوب می­‎شوند. برای این دوره پیش نیاز خاص و مشکلی وجود ندارد. شما با یک سال سابقه کاری مرتبط با حسابداری و آشنایی با اصول حسابداری، می­‎توانید این دوره را انتخاب و طی کنید.

 

 
مدت 21 ساعت
پیش‌نیاز حداقل دیپلم و یک سال سابقه کار
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

سرفصل دروس

1. پرورش حسابدار خزانه/ 21 ساعت 
آشنایی با استانداردهای حسابداری مرتبط با وجه نقد، آشنایی با حسابداری وجوه نقد، کنترل های داخلی مرتبط با وجوه نقد، تشریح فرآیندهای مرتبط با دریافت و پرداخت (عملیات تنخواه گردان، عملیات صندوق، دریافت وجه نقد از طریق اوراق بهادار، پرداخت وجه نقد از طریق اوراق بهادار)، نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی، آیین‎نامه‎های مرتبط با وجوه نقد

اساتید مجتمع نخبگان زنجان