کارگاه چارچوب COBIT 5 برای حسابرسان داخلی و مستقل

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

یکی از بخش‎های مهم در در دو حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل، ارزیابی کنترل‎های داخلی مرتبط با سیستم‎های اطلاعاتی سازمان تحت حسابرسی است. این کارگاه با تمرکز محوری بر چارچوب COBIT 5، زمینه آشنایی شما را با مفاهیمی چون ریسک‎های مرتبط با کنترل‎های داخلی سیستم های اطلاعاتی و نحوه ارزیابی این ریسک فراهم می کند. لذا با توجه به تمرکز این چارچوب بر مفاهیم حسابرسی، شرکت در این کارگاه را به تمامی افراد فعال در حوزه حسابرسی توصیه می کنیم.

 
مدت 16 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری و حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

سرفصل دروس

1. کارگاه چارچوب COBIT 5 برای حسابرسان داخلی و مستقل/ 16 ساعت 
ضرورت آشنایی با راهبری، ریسک و کنترل های فناوری اطلاعات، ضرورت ارزیابی و گزارشگری کنترل های فناوری اطلاعات، آشنایی با تاریخچه و اصول چارچوب COBIT 5، آشنایی با توانمندسازها و مدل مرجع فرآیندهای COBIT 5، آشنایی با مدل بلوغ ارزیابی فرآیندهای COBIT 5، ارتباط بین COSO 2013 و COBIT 5، چگونگی استفاده حسابرسان داخلی از COBIT 5، آشنایی با مراحل اطمینان بخشی توسط COBIT 5