کارگاه مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در ایران با توجه به لازم‎الاجرا شدن استقرار استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در سطح شرکت­‎های پذیرفته­ شده در بازار بورس، تقاضای روزافزونی جهت یادگیری و آشنایی با ابعاد و زوایای مختلف این استانداردها به وجود آمده است. شما با گذراندن این کارگاه در کنار دانش حسابداری و تجربه شغلی غنی، می‎­توانید با تفاوت های این دو استاندارد آشنایی پیدا کنید.

 
مدت 8 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

سرفصل دروس

1. کارگاه مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل/ 8 ساعت 
چهارچوب مفهومی گزارشگری مالی، مقایسه استانداردهای شماره: 1 ایران و 01 IAS (نحوه ارایه صورتهای مالی)، 2 ایران و 07 IAS (صورت جریان وجوه نقد)، 3 ایران و 15 IFRS (درآمد)، 4 ایران و 37 IAS (ذخایر، دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی)، 5 ایران و 10 IAS (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)، 6 ایران و 08 IAS (رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات)، 8 ایران و 02 IAS (موجودی مواد و کالا)، 9 ایران و 15 IFRS و 11 IAS (حسابداری پیمانهای بلند مدت)، 10 ایران و 20 IAS (کمکهای بلاعوض دولت)، 11 ایران و 16 IAS (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)، 12 ایران و 24 IAS (افشای اطلاعات اشخاص وابسته)، 13 ایران و 23 IAS (مخارج تامین مالی)، 14 ایران و مجموعه استانداردهای بین المللی (نحوه ارایه دارایی جاری و بدهی جاری)، 15 ایران و 9 IFRS، 7 IFRS، 39 IAS، 32 IAS (سرمایه گذاری ها)، 16 ایران و 21 IAS (اثرات تغییر در نرخ ارز)، 17 ایران و 38 IAS (دارایی های نامشهود)، 18 ایران و 10 IFRS (صورتهای مالی تلفیقی)، 19 ایران و 03 IFRS (ترکیب های جاری)، 20 ایران و 28 IAS (سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته)، 21 ایران و 17 IAS (اجاره ها)، 22 ایران و 34 IAS (گزارشگری مالی میان دوره ای)، 23 ایران و 11 IFRS (مشارکت های خاص)، 26 ایران و 41 IAS (فعالیت های کشاورزی)، 27 ایران و 26 IAS (طرح های مزایای بازنشستگی)، 28 ایران و 04 IAS (قراردادهای بیمه)، 30 ایران و 33 IAS (سود هر سهم)، 31 ایران و 05 IFRS (داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده)