کارگاه روش‌های تأمین مالی از بازار بورس

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در این کارگاه آموزشی تلاش می‌شود تا افراد علاقمند، با ابزارهای تأمین مالی رایج در بازار آشنا شوند. بر این اساس مالکین بنگاه‌های اقتصادی، اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران مالی، کارشناسان تأمین مالی و مدیران پروژه‌ها مخاطبان این دوره می‌باشند.

 
مدت 6 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

سرفصل دروس

1. کارگاه روش‌های تأمین مالی از بازار بورس/ 6 ساعت 
انواع ابزارهای تأمین مالی از بورس بر اساس ماهیت مالکانه و بدهی، معرفی ابزارهای مالکانه شامل انتشار سهام، تأسیس انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، معرفی ابزارهای بدهی (روش‌های استقراضی) نظیر اوراق مشارکت، اوراق صکوک (اجاره، مرابحه، استصناع و....)، اوراق سلف موازی، روش‌های معاملاتی هریک از ابزارها در بازار بورس (بازار ثانویه)، شرایط و الزامات مورد نیاز ناشر برای انتشار هرکدام از این ابزارها، فرآیند کسب مجوز از نهاد نظارتی و زمان‌بندی اخذ مجوز، همچنین مدارک و مستندات مورد نیاز.