Talk show

Talk show

بارها و بارها برای افراد پیش آمده است که با وجود اینکه در کلاسهای مختلف یادگیری زبان انگلیسی شرکت کرده اند و از دایره لغات خوب و دانش زبان بالایی بهره می برند توانایی مکالمه و بیان عقاید به زبان انگلیسی را ندارند.

حال این سوال مطرح می شود که چه چیزی عامل این نقص می باشد؟

در پاسخ به این سوال باید خاطرنشان کرد که زبان آموزانی که به هر دلیل اعم از کم حرفی، شرمساری، عدم اعتماد به نفس و یا موارد دیگر میل به ابراز عقاید خود در کلاسهای معمول زبان انگلیسی ندارند و بیشتر گوشه عزلت می گزینند و در بحث ها و مراودات رایج در کلاس شرکت نمی نمایند. از طرفی چون زمان کلاسهای عمومی زبان محدود می باشد و مدرس قادر به زمان گذاری بیشتر برای مکالمه نمی باشد نتیجه کار برای تمام افراد مطلوب واقع نمی شود و زبان آموز توانایی تکلم مورد قبول خود و اطرافیان را به دست نمی آورد. حال چه باید کرد؟

بدین منظور کلاسهایی تحت عنوان Talk Show و یا Free discussion که همان کلاس های بحث آزاد می باشد برای تقویت و بهتر نمودن توان مکالمه افراد طرح ریزی شده اند. در این دوره به زبان آموز این امکان داده می شود تا زبان آموز با موضوعات جذاب و به روز آشنا شده و با به دست آوردن اطلاعاتی در این زمینه از دانش دست نخورده خود برای بیان عقاید و ایده های خود استفاده کند.

اساتید این دوره با به کاریری تکنیک شبیه سازی محیط، این مکان را برای زبان آموز فراهم می کند تا فرد خود را در بافت های موقعیتی گوناگون تصور کرده و خود را با آن محیط وفق داده و از مکالمات مورد نظر در آن محیط استفاده نماید.

یادگیری مکالمه زبان در چنین فضایی بسیار آسانتر است. زیرا بسیاری از موانعی که برای زبان آموز در کلاسهای عادی ایجاد می شود برطرف شده و زبان آموز خود را در محیطی دوستانه و طبیعی می یابد که حس خجالت و شرمساری را کنار گذاشته و خود را جزئی از کلاس تصور می کند و شروع به صحبت می نماید.

بدیهی است که زبان آموز با شرکت در این دوره مهارتهای گفتاری (Speaking) و (Listening) خود را افزایش داده و تلفظ (Pronunciation) و لهجه او به طور غیر مستقیم رو به پیشرفت خواهد بود.

امید است که با شرکت در این کلاسها نتیجه مطلوب در جهت پیشبرد ارتقاء سطح علمی و توانایی مکالمه را به دست آورید.

نام دوره آموزشی Talk Showساعت24شهریه (ریال)2,500,000