شما اینجا هستید:   خانه » اخبار و مقالات » مقالات

علل تورم ومحاسبات عملی وعملی تورم شاخص ها ومحاسبگری تورم

 

تورم یکی ازشاخص های مهم اقتصادی است که نشان دهنده ثبات اقتصادی ورفاه مردم دریک کشور است .مسئولیت اندازه گیری نرخ تورم به عهده بانک مرکزی می باشد.

 

دکتر وحید مرصعی

استاد دانشگاه و موسس مجتمع فنی و حرفه ای نخبگان زنجان

 

 

 این مقاله کوتاه درمورد چگونگی اندازه گیری نرخ تورم کالاهای موثر درنرخ تورم .ومعرفی شاخص های مورد استفاده در نرخ تورم برای اقتصاد دانان بوده وهمچنین برای دانشجویان به ویژه دانشجویان حسابداری ومالی وهمچنین برای تمامی محققان وپژوهش گران اختصاص یافته است

تعریف تورم ازنظر علم اقتصاد عبارت است از افزایش بی رویه ومداوم سطح قیمتهاست که عموم افراد جامعه بصورت کاملا ملموس احساس نمایند. یکی ازنظریه های اصلی علت تورم را نابرابری عرضه وتقاضای کل در جامعه میداند این فزونی تقاضا برعرضه به صورت افزایش قیمتها بروز میکند.

طبق آخرین بازنگری تعداد کالاهای مشمول نرخ تورم 359 کالا وخدمت است که 272قلم کالا و87 قلم خدمت باتوجه به اهیت آنها ودر 72 شهرمنتخب انتخاب میشوند وهرکدام ضرایب جداگانه ای باتوجه به میزان مصرف آنها دربین خانوارهای شهری دارند البته میزان مصرف کل آنها دربین خانوارهای شهری 85 درصد است ازاین میان 100قلم شامل خوراکی وآشامیدنی ها 259 قلم شامل غیر خوراکی ها وخدمات هستند

این 359 قلم کالا وخدمت در12 گروه طبقه بندی میشوند.

1.خوراکی ها وآشامیدنی ها   2.دخانیات  3..پوشاک وکفش  4. مسکن آب وبرق گاز وسایر سوختها

 5..اثاث ولوازم وخدمات مورد استفاده درخانه6. بهداشت ودرمان 7. حمل ونقل 8.ارتباطات  تفریح وامور فرهنگی 9. تحصیللات 10. رستوران وهتل  11. کالاها وخدمات  متفرقه

این 11گروه نیز به زیرگروه به تنهایی شامل چندین کالا یا خدمت با خصوصیات مشابه براساس طبقه بندی هستند بطورمثال گروه خوراکی ها وآشامیدنی ها شامل گروه های مختلفی از کالا ها است که عمده ترین آنها به شرح ذیل هستند:

غلات ونان

گوشت

لبنیات وتخم پرندگان

میوه های تازه

سبزی

انواع نرخ تورم

 

تورم نقطه ای:  ( نرخ تورم نقطه به نقطه )  این نرخ تورم، تورم یک ماه خاص را با همان ماه در سال قبل می سنجد مثلا تورم خردادماه 97 درمقایسه با خردادماه 96

 

تورم سالانه: (تورم 12 ماهه این نرخ تورم کل سال مورد نظر را درمقایسه با سال قبل می سنجد  این نرخ تورم واقعی تر است ومبنای بهتری برای ارزیابی عملکرد دولت در زمینه کنترل سطح قیمتها می باشد.

 

اما بحث بسیار مهم اندازه گیری نرخ تورم با استفاده ازفرمول  های تورم وشاخص ها میباشد اول شاخص  قیمتها را با استفاده از یکی از شاخص  های زیر بدست آورده وسپس شاخص قیمتها مورد نظر را با شاخص سال قبل مقایسه کرده ونرخ تورم بدست می آید.

فرمول محاسبه نرخ تورم در سال 97      100*(شاخص سال 93/(شاخص سال 96- شاخص سال 97)

 

انواع شاخص عمومی قیمت ها

شاخص عمومی قیمتها ها عددی است برای مقایسه سطح عمومی قیمتها  درسال مورد نظر نسبت به سال پایه

 درسال 97 سال پایه سال 1396 اتنخاب میشود.

 

  1. شاخص پایه: این روش به اینگونه  عمل میشود که ارزش سبد مصرفی سال جاری به قیمت سال جاری تقسیم برارزش سبد مصرفی سال جاری به قیمت سال پایه وسپس در عدد 100ضرب شود دراین جا مقادیر برابر است .
  2. شاخص لاسپیرز: دراین روش باید ارزش سبد مصرفی سال پایه به قیمت جاری برارزش سبد مصرفی سال پایه تقسیم وسپس درعدد 100ضرب شود دراین حالت تغییر قیمتها نسبت به سال پایه بررسی میشود  درحال حاضر درکل جهان براساس  شاخص لاسپیرز استفاده میشود به طبع واقعی تر است

 

  1. شاخص فیشر: دراین روش برخلاف دو روش قبل که کمیتها درسال سالهای پایه وجاری در نظر گرفته میشد میانگین هندسی شاخص های لاسپیرز وپاشه  رامحاسبه میکند  .

 

نویسنده : دکتر وحید مرصعی استاد دانشگاه Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

شاخص   قیمت   تورم