شما اینجا هستید:   خانه

آموزش سلامت وبهداشت

  

مدیریت اضطراب و بیان نافذ
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

حل مسئله در محیط کار
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارشناس آسیب های اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مددیار خانواده معتاد
شهریه ی دوره    :    ۹۳۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مددیاربازپروری اعتیاد
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مامور اورژانس اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش ایمنی ویژه مسئولین در کارگاه ها
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارفرمایان پیمانکار)
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزش هنر گوش دادن حرفه ای (12 درس و 7قانون گوش دادن موثر)
شهریه ی دوره    :    ۴۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1