شما اینجا هستید:   خانه

آموزش سلامت وبهداشت

  

مدیریت اضطراب و بیان نافذ
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

حل مسئله در محیط کار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارشناس آسیب های اجتماعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مددیار خانواده معتاد
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مددیاربازپروری اعتیاد
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مامور اورژانس اجتماعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش ایمنی ویژه مسئولین در کارگاه ها
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارفرمایان پیمانکار)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزش هنر گوش دادن حرفه ای (12 درس و 7قانون گوش دادن موثر)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان