شما اینجا هستید:   خانه

آموزش زبان

  

جامع زبان انگلیسی
شهریه ی دوره    :    ۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره TTC
شهریه ی دوره    :    ۹۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مترجمی زبان انگلیسی مقدماتی
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تربیت دبیر (Teaching For Esl)
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مترجمی زبان انگلیسی پیشرفته
شهریه ی دوره    :    ۸۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

زبان انگلیسی پیشرفته
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

زبان انگلیسی متوسط
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

زبان انگلیسی مقدماتی
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مترجمی زبان انگلیسی مقدماتی
شهریه ی دوره    :    ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

آموزش زبان تخصصی توریسم
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


  • 1