شما اینجا هستید:   خانه

آموزش زبانهای بین المللی

  

آموزش ربان ایتالیایی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان فرانسه
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان چینی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان استانبولی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان عربی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان آلمانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان روسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان اسپانیایی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان روسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش زبان انگلیسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان