شما اینجا هستید:   خانه

آموزش حسابرسی

  

ریاضی نهم دبیرستان
شهریه ی دوره    :    ۱۴۸,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش سیستم عامل Windows 10
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت کارتیمی
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

معاون حسابرس
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

حسابرس ارشد
شهریه ی دوره    :    ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیر حسابرسی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

آموزش ویژه حسابرسی درجه ۲
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1