شما اینجا هستید:   خانه

آموزش حسابرسی

  

معاون حسابرس
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

حسابرس ارشد
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیر حسابرسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

آموزش ویژه حسابرسی درجه ۲
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان