شما اینجا هستید:   خانه

آموزش شبکه و سخت افزار

  

دوره CCNA Routing and Switching Version
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره تخصصی شبکه ماکروسافت | Microsoft – MCSE
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره تخصصی شبکه ماکروسافت | Microsoft – MCSA
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش +A
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سخت افزار کامپیوتر Hard ware
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش Network+
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان