شما اینجا هستید:   خانه

آموزش ریاضی ومحاسباتی

  

ریاضی هشتم دبیرستان
شهریه ی دوره    :    ۶۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی هفتم دبیرستان
شهریه ی دوره    :    ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم
شهریه ی دوره    :    ۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آزمون تیزهوشان ششم به هفتم
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی ششم ابتدایی
شهریه ی دوره    :    ۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی پنجم ابتدایی
شهریه ی دوره    :    ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی چهارم ابتدایی
شهریه ی دوره    :    ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی سوم ابتدایی
شهریه ی دوره    :    ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی دوم ابتدایی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی اول ابتدایی
شهریه ی دوره    :    ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


  • 1