شما اینجا هستید:   خانه

آموزش ریاضی ومحاسباتی

  

آموزش شعبده بازی با ریاضی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ریاضی دوازدهم (سوم دبیرستان)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ریاضی یازدهم (دوم دبیرستان)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی دهم(اول دبیرستان)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی نهم
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی هشتم
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی هفتم
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آزمون تیزهوشان ششم به هفتم
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ریاضی ششم ابتدایی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان