شما اینجا هستید:   خانه

آموزش بهره وری

  

آموزش مفاهیم،اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(صنعتی)
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(خدماتی)
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(بازرگانی)
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(تولیدی)
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(کسبه)
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1