شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نرم افزارکاربردی

  

دوره نرم افزار محاسبات عددی (MATLAB)
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره نرم افزار واژه پرداز WORD
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره نرم افزار ساخت مدلهای سه بعدی (3DMAX)
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۳


    

مهارت های هفت گانه ICDL
شهریه ی دوره    :    ۱۱۶,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

ICDL درجه 2
شهریه ی دوره    :    ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سیستم عامل Windows8
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سیستم عامل Windows 7
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش زبان برنامه نویسی ( Java)
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

زبان برنامه نویسی موبایل(Android)
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵