شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نرم افزارکاربردی

  

آموزش نرم افزار SPSS مقدماتی و پیشرفته
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

تولید محتوا بانرم افزار snagit ,CamtasiaStudio
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش اتوکد پیشرفته Autocad
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش اتوکد مقدماتی Autocad
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش( پیشرفته ) CATIA (طراحی و مدلسازی قطعات)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش ( مقدماتی ) CATIA (طراحی و مدلسازی قطعات)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش سالیدورک پیشرفته solidworks
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش سالیدورک مقدماتی solidworks
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

دوره آموزش فتوشاپ پیشرفته
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش Photoshop فتوشاپ عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان