شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش نرم افزارکاربردی

دوره نرم افزار محاسبات عددی (MATLAB)
هزینه دوره    :    ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

دوره نرم افزار واژه پرداز WORD
هزینه دوره    :    ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

دوره نرم افزار ساخت مدلهای سه بعدی (3DMAX)
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

دوره نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

مهارت های هفت گانه ICDL
هزینه دوره    :    ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۸
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

ICDL درجه 2
هزینه دوره    :    ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

آموزش سیستم عامل Windows8
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

آموزش سیستم عامل Windows 7
هزینه دوره    :    ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

آموزش زبان برنامه نویسی ( Java)
هزینه دوره    :    ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

زبان برنامه نویسی موبایل(Android)
هزینه دوره    :    ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01