دوره های آموزشی

7 دوره
library_books آموزش وفنون مهمانداری
15 دوره
library_books آموزش دیجیتال مارکتینگ
6 دوره
library_books آموزش شبکه و سخت افزار
13 دوره
library_books آموزش طراحی و نقاشی وخطاطی
5 دوره
library_books آموزش تندخوانی وتقویت حافظه
12 دوره
library_books مقاله نویسی وپژوهشگری
5 دوره
library_books آمورش مهارت زناشویی
9 دوره
library_books آموزش مدیریت ذهن
14 دوره
library_books آموزش کودک ونوجوانان
17 دوره
library_books آموزش هوش یلاس
18 دوره
library_books آموزش MBA و DBA مدیریتی
10 دوره
library_books آموزش طراحی سایت
12 دوره
library_books آموزش واردات وصادرات
23 دوره
library_books آموزش اکسل Excel
15 دوره
library_books آموزش ریاضی ومحاسباتی
4 دوره
library_books آموزش مهارت برتر
11 دوره
library_books آموزش مهندسی شخصیت
5 دوره
library_books آموزش مربیگری
9 دوره
library_books آموزش خریدوفروش(سوادمالی)
5 دوره
library_books آموزش آماری
6 دوره
library_books آموزش بهره وری
8 دوره
library_books آموزش نرم افزارحسابداری
3 دوره
library_books آموزش قیمت تمام شده
8 دوره
library_books آموزش برندسازی
10 دوره
library_books آموزش طرح توجیهی نویسی
6 دوره
library_books آموزش تولید
15 دوره
library_books آموزش هوش مصنوعی
56 دوره
library_books آموزش برنامه نویسی
3 دوره
library_books آموزش عمومی
20 دوره
library_books آموزش کارمندان دولت
14 دوره
library_books آموزش نحوه استخدام وجذب
29 دوره
library_books آموزش نرم افزارکاربردی
5 دوره
library_books آموزش شبکه وکامپیوتر
39 دوره
library_books آموزش کیفیت استاندارد
32 دوره
library_books آموزش کسب کار
13 دوره
library_books آموزش بانکداری
15 دوره
library_books آموزش مالیاتی
31 دوره
library_books آموزش بورس وفرابورس
36 دوره
library_books آموزش حسابداری و حسابرسی
21 دوره
library_books آموزش جهانگردی
38 دوره
library_books آموزش روانشناسی
27 دوره
library_books آموزش نمایندگی بیمه
29 دوره
library_books آموزش حقوقی وجزایی
19 دوره
library_books آموزش مدیران
18 دوره
library_books آموزش انبار
17 دوره
library_books آموزش اموراداری
31 دوره
library_books آموزش اشتغال
16 دوره
library_books آموزش خانواده
9 دوره
library_books آموزش سلامت وبهداشت
3 دوره
library_books آموزش اتوماسیوم صنعتی
9 دوره
library_books آموزش هنر
10 دوره
library_books آموزش زبانهای بین المللی
69 دوره
library_books آموزش مدیریت مالی
4 دوره
library_books آموزش حسابرسی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان

بهترین ایده ها