دوره های آموزشی

17 دوره
library_books آموزش MBA مدیریتی
5 دوره
library_books آموزش طراحی سایت
12 دوره
library_books آموزش واردات وصادرات
27 دوره
library_books آموزش اکسل Excel
10 دوره
library_books آموزش ریاضی ومحاسباتی
4 دوره
library_books آموزش مهارت برتر
10 دوره
library_books آموزش مهندسی شخصیت
5 دوره
library_books آموزش مربیگری
9 دوره
library_books آموزش خریدوفروش(سوادمالی)
6 دوره
library_books آموزش آماری
6 دوره
library_books آموزش بهره وری
8 دوره
library_books آموزش نرم افزارحسابداری
3 دوره
library_books آموزش قیمت تمام شده
8 دوره
library_books آموزش برندسازی
10 دوره
library_books آموزش طرح توجیهی نویسی
6 دوره
library_books آموزش تولید
15 دوره
library_books آموزش هوش مصنوعی
61 دوره
library_books آموزش برنامه نویسی
2 دوره
library_books آموزش عمومی
20 دوره
library_books آموزش کارمندان دولت
14 دوره
library_books آموزش نحوه استخدام وجذب
16 دوره
library_books آموزش نرم افزارکاربردی
7 دوره
library_books آموزش شبکه وکامپیوتر
39 دوره
library_books آموزش کیفیت استاندارد
28 دوره
library_books آموزش کسب کار
13 دوره
library_books آموزش بانکداری
9 دوره
library_books آموزش مالیاتی
30 دوره
library_books آموزش بورس وفرابورس
37 دوره
library_books آموزش حسابداری
22 دوره
library_books آموزش جهانگردی
38 دوره
library_books آموزش روانشناسی
27 دوره
library_books آموزش نمایندگی بیمه
28 دوره
library_books آموزش حقوقی وجزایی
19 دوره
library_books آموزش مدیران
17 دوره
library_books آموزش انبار
16 دوره
library_books آموزش اموراداری
27 دوره
library_books آموزش اشتغال
15 دوره
library_books آموزش خانواده
9 دوره
library_books آموزش سلامت وبهداشت
3 دوره
library_books آموزش اتوماسیوم صنعتی
10 دوره
library_books آموزش هنر
2 دوره
library_books آموزش اعزام وگردشگری
10 دوره
library_books آموزش زبان
69 دوره
library_books آموزش مدیریت مالی
7 دوره
library_books آموزش حسابرسی

مقالات

۰۱ اردیبهشت
مدلهای همشکل در علم مدیریت
۰۲ شهریور
اهمیت آموزش‌های مهارتی در درمدارس کشور
۰۲ شهریور
نیازبه آموزش‌های مهارتی در کشور درحال حاضرمهم تلقی نمیگردد.
۰۲ شهریور
نیاز به آموزش فنی وحرفه ای اساس نیازجامعه است
۱۹ تیر
مدرک سازمان فنی وحرفه ای باید ارزش خاصی درجامعه داشته باشد
۲۵ خرداد
ضرورت شکل گیری شرکت های تخصصی مدیریت و مشاوره مالی
۲۴ خرداد
علل تورم ومحاسبات عملی وعملی تورم شاخص ها ومحاسبگری تورم
۲۳ خرداد
عامل ناکارآمدی دانشگاها باعث شدت گرفتن بیکاری درکشور
۲۳ خرداد
گسترش وهمکاری موسسات آموزش فنی وحرفه ای بااصناف نشان ترقی جامعه هست
۲۲ اردیبهشت
موسس مجتمع نخبگان: آینده در تخصص است نه در مشاغل کاذب
۱۷ فروردین
اصلیترین نقش کاهش قدرت پول درکشورهای درحال توسعه
۲۸ بهمن
سخنرانی دکتر مرصعی درهمایش نخبگان درمحل دانش بنیان همدان
۱۵ آذر
سخنرانی موسس مجتمع نخبگان در مراسم روز حسابداردر استان :
۱۵ آذر
تبریک دکتروحیدمرصعی درجمع دانشجویان