شما اینجا هستید:   خانه

مدیریت پروژه یا PMBOK

عبارت PMBOK که مخفف Project Management Body Of Knowledge می باشد. در زبان فارسی به پیکره دانش مدیریت پروژه یا به عبارت ساده‌تر دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از دانش

مدیریت پروژه مجموعه‌ی کامل و جامعی از اطلاعات، مهارت و دانش در رابطه با پروژه می باشد که پیکره دانش مدیریت پروژه را تشکیل می‌دهد. PMBOK معروف‌ترین استاندارد جهانی است که توسط

موسسه PMI (Project Management Institute) آمریکا باهدف ایجاد انسجام در حوزه‌ی مدیریت پروژه به صورت یک کتابچه‌ی راهنما در سال 1987 منتشر شد، که تقریبا هر چهار سال  یکبار نسخه‌ی

جدیدی از این استاندارد، ارائه می‌شود. و در حال حاضر جدیدترین نسخه‌ی موجود، نسخه‌ی 6 است که در سال 2017 تدوین شده است. PMBOK قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین استاندارد، و همچنین زبان

مشترکی برای مدیریت پروژه‌ها در سراسر دنیا می‌باشد.

PMBOK نه تنها برای مدیران پروژه، بلکه برای همه‌ی افراد حاضر در پروژه و حتی برای کسانی که حین اجرا به پروژه اضافه می‌شوند، ضروری و مورد نیاز است، چراکه با مستند سازی‌هایی که برای

همه اجزای پروژه انجام می‌شود جایگاه و وظایف هر جزء به طور واضح بیان شده و طبق استاندارد انجام می‌شود. آگاهی و تسلط بر دانش مدیریت پروژه، لازمه‌ی موفقیت هر پروژه‌ای است. و همچنین 

عدم بکارگیری و پیاده‌سازی درست دانش مدیریت پروژه، منجر به شکست یا ناتمام ماندن پروژه‌ها می‌شود.

حوزه های دانش مدیریت پروژه

حوزه‌های دانش استاندارد PMBOK در ویرایش ششم، مدیریت پروژه را به 10 حوزه‌ی دانش یا Knowledge Areas تقسیم می‌کند.

این 10 حوزه عبارتند از:

مدیریت یکپارچگی (Integration Management):

این حوزه شامل شناسایی، تعریف و ترکیب اطلاعات می‌باشد، تا بتوان پروژه را به طور کلی مدیریت کرد.

مدیریت محدوده(Scope Management):

این حوزه شامل ملزومات جمع آوری اطلاعات و اطلاع همه‌ی افراد پروژه نسبت به هدف پروژه و آنچه که پروژه را در بر می‌گیرد، می‌باشد.

مدیریت زمان‌بندی (Schedule Management):

این حوزه به نحوه‌ی مدیریت زمانی افراد بر وظایف خود مربوط می‌شود.

مدیریت هزینه(Cost Management):

این حوزه به بخش مالی پروژه مربوط می‌شود، که شامل برآورد همه‌ی هزینه‌های پروژه می‌باشد.

مدیریت کیفیت (Quality Management):

این حوزه کیفیت پروژه و فعالیت‌ها را ارزیابی می‌کند تا نتیجه‌ی کار مطابق انتظار مشتری باشد.

مدیریت منابع (Resource Management):

این حوزه منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه، و وظایف آنها را مشخص می‌کند.

مدیریت ارتباطات(Communication Management):

این حوزه برنامه ریزی‌های مربوط به ارتباطات پروژه را تدوین کرده و تمامی ارتباطات را بررسی و کنترل می‌کند.

مدیریت ریسک (Risk Management):

این حوزه شامل ریسک‌ها، ارزیابی کمی و کیفی ریسک‌ها و پاسخ به آنهاست.

مدیریت تدارکات (Procurement Management):

این حوزه مربوط به برنامه ریزی برای خرید نیازهای پروژه است. همچنین شامل کنترل خرید یا قراردادهای اجاره ملزومات می‌باشد.

مدیریت ذینفعان (Stakeholder Management):

این حوزه در رابطه با شناسایی ذینفعان، نقش، تاثیر و نیاز آن‌ها در پروژه می‌باشد.

گروه‌های فرآیندی دانش مدیریت پروژه 

علاوه بر این PMBOK پروژه را به 5 گروه فرآیندی نیز تقسیم می‌کند که عبارتند از:

گروه فرآیندی آغازین:

شامل فرآیندهایی است که در راستای تعریف یک پروژه جدید یا یک فاز جدید از یک پروژه موجود ، با کسب مجوز انجام می‌شود.

گروه فرآیندی برنامه ریزی:

شامل فرآیندهایی است که در راستای تکمیل پروژه تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه برای تامین مشخصات پروژه انجام می‌شوند.

گروه فرآیندی اجرا:

شامل فرآیندهایی است که در راستای اجرای پروژه برای هماهنگ کردن افراد و سایر منابع و بکارگیری آنها برای اجرای پروژه انجام می‌شود.

گروه فرآیندی نظارت و کنترل:

شامل فرآیندهایی که برای پیگیری، تنظیم، پیشرفت و عملکرد پروژه مورد نیاز می‌باشند. همچنین حوزه‌هایی که به تغییرات یا به‌روزرسانی نیاز دارند را شناسایی می‌کند و تغییرات را انجام می‌دهد.

گروه فرآیندی خاتمه:

شامل فرآیندهایی است که جهت نهایی کردن تمامی فعالیت‌‎های همه‌ی گروه‌های فرآیندی انجام می‌شوند تا پروژه پایان یاب

 جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی باشماره  -02433466877 -09192410484 - 02433544688تماس فرمایید

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

مدیریت پروژه یا PMBOK مدیریت پروژه یا PMBOK مدیریت پروژه یا PMBOK   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان