شما اینجا هستید:   خانه

آموزش جهانگردی

  

دوره مدیریت جهانگردی
شهریه ی دوره    :    ۱۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیر اکوکمپ
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

حسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مدیریت ایرانگردی
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

راهبری گشت
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
شهریه ی دوره    :    ۱۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش پذیرشگر هتل
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش کارمند فروش تور گردشگری
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزشی مدیریت هتلداری
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت توریستی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵