شما اینجا هستید:   خانه

آموزش جهانگردی

  

دوره مدیریت جهانگردی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیر اکوکمپ
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

حسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مدیریت ایرانگردی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

راهبری گشت
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش پذیرشگر هتل
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش کارمند فروش تور گردشگری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزشی مدیریت هتلداری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت توریستی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان