شما اینجا هستید:   خانه

آموزش روانشناسی

  

دوره آموزشی مدیریت استرس (چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟)
شهریه ی دوره    :    ۴۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت استرس در کار
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

هوش تجاری
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

روانشناسی رشد
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی یادگیری
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی خانواده
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی عمومی
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهداشت روان
شهریه ی دوره    :    ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

جامع روانشناسی عمومی
شهریه ی دوره    :    ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵