شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اشتغال

  

تولید محتوا بانرم افزار , CamtasiaStudio , Snagit
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سیستم های اعلام حریق
ظرفیت نام نویسی    :    ۰


    

آموزش Photoshop فتوشاپ پیشرفته
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش Photoshop فتوشاپ عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بازاریابی تلفنی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

آموزش بازاریابی فضای مجازی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

آموزش متصدگری بازاریابی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

فروش غیرحضوری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول بازاریابی: خدمات مشتری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول تخصصی فروش
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان