شما اینجا هستید:   خانه

آموزش دیجیتال مارکتینگ

  

Geo-conquesting یا برتری مکانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

Mobile targeting یا هدف‌گذاری موبایلی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

Beaconing یا دیدبانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

Geofencingژئوفنسینگ
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

Geotragerting یا هدف‌گذاری جغرافیایی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره بازیابی ونگهداشت مشتری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۳


    

دوره امنیت دیجیتال
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره مانیتورینگ وتحلیل
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۲


    

دوره بازیابی وتبلیغات درشبکه های اجتماعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

دوره اینستگرام مارکتینگ
ظرفیت نام نویسی    :    ۹


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان