شما اینجا هستید:   خانه

آموزش کارمندان دولت

  

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول و مبانی ارتباطات
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت، نگهداری و عیب یابی شبکه
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول و مبانی شبکه
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز )
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تحلیل و طراحی سیستم
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت فرآیندهای سازمانی
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت خدمات فاوا و ITIL
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵