شما اینجا هستید:   خانه

آموزش کارمندان دولت

  

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول و مبانی ارتباطات
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت، نگهداری و عیب یابی شبکه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول و مبانی شبکه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز )
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تحلیل و طراحی سیستم
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت فرآیندهای سازمانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت خدمات فاوا و ITIL
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان