شما اینجا هستید:   خانه

آموزش حقوقی وجزایی

  

مشاور امور قضائی خانواده
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دستیاری اجرایی امور حقوقی
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه)
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بکارگیری امور حقوقی کودک
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تنظیم قراردادهای پیمانکاری (ساخت و ساز)
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تنظیم قراردادهای تجاری (قراردادهای فروش، نمایندگی، توزیع و قراردادهای واگذاری)
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تنظیم قراردادهای کنسرسیوم، جوینت ونچر و مشارکت های عمومی – خصوصی
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

متصدی معاملات املاک
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

متخصص دعاوی اداری
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰