شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش حقوقی وجزایی

مشاور امور قضائی خانواده
هزینه دوره    :    ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

دستیاری اجرایی امور حقوقی
هزینه دوره    :    ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه)
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

بکارگیری امور حقوقی کودک
هزینه دوره    :    ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

تنظیم قراردادهای پیمانکاری (ساخت و ساز)
هزینه دوره    :    ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 01


    

تنظیم قراردادهای تجاری (قراردادهای فروش، نمایندگی، توزیع و قراردادهای واگذاری)
هزینه دوره    :    ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی
هزینه دوره    :    ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

تنظیم قراردادهای کنسرسیوم، جوینت ونچر و مشارکت های عمومی – خصوصی
هزینه دوره    :    ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

متصدی معاملات املاک
هزینه دوره    :    ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

متخصص دعاوی اداری
هزینه دوره    :    ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01