شما اینجا هستید:   خانه » اخبار و مقالات » اخبار

وظيفه مجتمع نخبگان كارآفريني و توليد ثروت واشتغالزایی است

موسس مجتمع نخبگان گفت :وظيفه نخبگان در مقابل مهارت ها و توانمندي هايي كه كسب مي كنند كارآفريني و توليد ثروت است ، اين افراد بايد همواره به صورت پويا بر اساس مهارتي كه دارند ، به كار و فعاليت بپردازند.

به گزارش ما دکتر مرصعی چهارشنبه در دومین آيين تجليل از دانشجويان با استعداد ودرخشان و برگزيدگان رتبه های اول بيان كرد: اغلب نخبگان علاقه دارند كه در دستگاههاي دولتي مشغول به كار شوند و در قبال دريافت حقوق يك كار هميشگي و ثابت را انجام دهند.
وي گفت: در بخش خصوصي هم اين روند وجود دارد كه با گرفتن نقدينگي يكسري فعاليت هاي روزمره و هميشگي را انجام مي دهند و خلق ثروت و اشتغال در اولويت قرار ندارد.
دکتر مرصعی اظهار داشت: آموزش در دانشگاه هاي ما براي پرورش افرادي كه با استعداد و توانمند هستند مناسب نيست و از يك سيستم آموزشي قديمي استفاده مي كنند.
وی بيان كرد: دانشجوياني كه عملكرد مناسب و تلاش بيشتري دارند زمينه توانمند شدن براي اينكه در آينده فرد مفيدي براي جامعه شوند را دارند.
موسس مجتمع نخبگان با اشاره به اينكه فرد با استعداد در قبال جامعه مسئوليت دارد افزود: فردي كه داراي استعداد و توانمندي است نبايد طلبكار جامعه باشد هر چند كه براي جامعه با ارزش است اما فردي كه داراي استعداد است بايد به جامعه خدمت كند.
وی بيان كرد: متاسفانه به دست آوردن مدرك دانشگاهي براي بسياري از دانشجويان اهميت دارد اين در حالي است كه پرورش يك دانشجوي علمی با استعداد و مفيد بودن آن فرد براي جامعه از اهداف سيستم آموزشي است.
مرصعی ادامه داد: كار تيمي و گروهي در بين نخبگان بسيار ضعيف است و بيشتر اين افراد فردگرا هستند.

** انتشار فراخوان جذب افراد با استعداد 
دکتر مرصعی بيان كرد: مجتمع نخبگان زنجان امسال فراخوان جذب دانشجويان با استعداد را براي همكاري منتشر کرده است.
دکتر مرصعی گفت: پارسال تنها 8 دانشجوي با استعداد و توانمند جذب مجتمع نخبگان شدند اميد است امسال شاهد جذب دانشجوي بيشتري در اين مجتمع باشيم.
وي با اشاره به سایت وسامانه مجتمع نخبگان ادامه داد: نخبگان مي توانند با ثبت نام در اين سامانه و ارائه مدارك مورد نياز در صورت جذب در مجتمع نخبگان زنجان از مزايا و فرصت هاي آموزشي اين مجتمع استفاده كنند.
اين مراسم كه با شركت تعدادي از هنرجویان نخبه و برتربرگزار و از تعدادي از برگزيدگان اين مجتمع تجليل شد.

 


۱۳۹۸/۰۸/۱۰، ۰۵:۱۳:۰۹       623

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

دکتر مرصعی وظيفه مجتمع نخبگان كارآفريني و توليد ثروت واشتغالزایی است