شما اینجا هستید:   خانه

آموزش حسابداری

  

کمک حسابدار
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

حسابداری خزانه
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت مالی و حسابداری
شهریه ی دوره    :    ۱۲۹,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش نرم افزار حسابداری هلو ورژن 18
شهریه ی دوره    :    ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

حسابداری تکمیلی
شهریه ی دوره    :    ۱۱۲,۹۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری صنعتی مقدماتی
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری صنعتی پیشرفته
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری کارخانجات تولید
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری سهام شرکتهای نیمه خصوصی
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵